Antwoorden

Oefening 1

1. De noot f. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 1 van snel te herkennen noten bevindt.

2. De noot a. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 3 van snel te herkennen noten bevindt.

3. De noot a. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 2 van snel te herkennen noten bevindt.

4. De noot e. Bij Extra informatie kun je zien dat de noot f zich bevindt op de eerste dot op de c-snaar: groep 1. De noot e bevindt zich altijd een halve toon lager - een vak naar links, in de richting van de kop - dan de noot f.

5. De noot a. De noot op de twaalfde fret/dubbele dot is dezelfde noot als de losse snaar.

6. De noot c# en de noot db. Deze noot ligt een halve toon hoger dan de noot c (vijfde vak g-snaar) en een halve toon lager dan de noot d (zevende vak g-snaar). Bij Extra informatie kun je zien dat deze noten zich in de groep 1 van snel te herkennen noten bevinden.

7. De noot d. Deze noot ligt een octaaf hoger dan de d op de c-snaar. Door drie vakken naar links (in de richting van de kop) en twee snaren naar beneden (in de richting van de g-snaar) te schuiven vind je de noot d op de c-snaar. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 3 van snel te herkennen noten bevindt.

8. De noot g# en de noot ab. Deze noot ligt een octaaf hoger dan de noot g# op de g-snaar en de noot ab op de g-snaar. Door drie vakken naar links (in de richting van de kop) en twee snaren naar beneden (in de richting van de g-snaar) te schuiven vind je de noot g# op de g-snaar en de noot ab op de g-snaar. Deze noot ligt een halve toon hoger dan de noot (de losse snaar) en en halve toon lager dan de noot a (tweede vak g-snaar). Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot a zich in de groep 3 van snel te herkennen noten bevindt.


Oefening 2

1. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 1 van snel te herkennen noten bevindt.

2. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot zich in de groep 2 van snel te herkennen noten bevindt.

3. De noot db ligt een halve toon lager dan de noot d. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot d zich in de groep 2 van snel te herkennen noten bevindt. Om vervolgens de noot db te spelen schuif je een vak naar links (in de richting van de kop). 

4. Dit kan zowel de losse noot (losse a-snaar) zijn als de noot op de twaalfde fret/dubbele dot van de a-snaar.

5. Om de noot d op de a-snaar te vinden octaveer je de noot d op de c-snaar omhoog. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot d zich in de groep 3 van snel te herkennen noten bevindt. Door drie vakken naar rechts (in de richting van de body) en twee snaren omhoog (in de richting van de a-snaar) te schuiven vind je de noot d op de a-snaar.

6. Om de noot c# op de e-snaar te vinden octaven je de noot c# op de g-snaar omhoog. De noot c# ligt een halve toon hoger dan de noot c. Bij Extra informatie kun je zien dat deze noot c zich in de groep 1 van snel te herkennen noten bevindt. Om vervolgens een c# te spelen schuif je een vak op naar rechts (in de richting van de body). Door drie vakken naar rechts (in de richting van de body) en twee snaren omhoog (in de richting van de a-snaar) te schuiven vind je de noot c# op de e-snaar.